Jak działa opatentowana, szwajcarska technologia Livinguard?

1

Wyłapywanie

Podłoża, takie jak tkaniny potraktowane technologią Livinguard, mają ~24 miliardów ładunków na centymetr kwadratowy. Ładunki te działają na wirusy i bakterie jak magnes. Technologia Livinguard zapewnia siłę niszczenia wirusów i bakterii.

Po kontakcie z tkaniną te drobnoustroje przyczepiają się do tkaniny. Ten etap nazywamy etapem wyłapywania albo „adsorpcji”.

2

Niszczenie

Dodatnio naładowany “magnes” ma ładunek silniejszy od ujemnego ładunku drobnoustrojów. Z tego powodu drobnoustroje są zmuszone do kapitulacji i ulegają całkowitemu zniszczeniu. Ściany komórkowe bakterii i drożdży oraz kapsyd lub białka otoczki wirusów ulegają degradacji, a nieszkodliwe substancje zawarte w komórkach tych drobnoustrojów wyciekają i ulegają rozpadowi.

3

I znowu…

Gdy drobnoustroje zostaną zniszczone, tracą swój ujemny ładunek. Następnie odpadają z tkaniny lub zostają z niej zmyte. Gdy przestrzeń, która dotychczas była zajęta przez komórki drobnoustroju zostanie zwolniona, uwolnione zostają też ładunki do których przyłączyły się komórki drobnoustroju. Tkanina działa dalej i stanowi ona rewolucyjną i zabójczo skuteczną broń. Broń ta cechuje się szerokim zakresem działania (różnorodność zabijanych drobnoustrojów), skutecznością (liczba zneutralizowanych zarazków), szybkością i trwałością działania.

Technologia, która zwalcza COVID-19.
Wywiad z producentem.

Proces dezaktywacji wirusa

Podstawą technologii Livinguard jest zdolność powierzchni polikationowych do dezaktywacji drobnoustrojów, w tym bakterii, wirusów i wielu gatunków grzybów. Technologia ta umożliwia dezaktywację bez zjawiska wypłukiwania.

Podstawa ta opisywana jest w literaturze naukowej od dwudziestu lat, ale jej zrozumienie i zastosowania praktyczne są bardzo ograniczone. Firma Livinguard wykorzystała tę zasadę do wynalezienia i opatentowania nowej strategii, różniącej się od podejścia konwencjonalnego:

  1. Szereg metod wiązania różnych związków kationowych z tworzywami i innymi materiałami.
  2. Szeroka gama zoptymalizowanych środków chemicznych mających na celu dezaktywację bakterii i wirusów, bez użycia tradycyjnych metalowych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak: srebro, miedź, cynk, itp.
  3. Metody łączenia tych elementów z innymi właściwościami, takimi jak: hydrofobowość, hydrofilowość, itp.

Zgodnie z literaturą naukową, metoda dezaktywacji wirusów najprawdopodobniej opiera się na zniekształcaniu białek kapsydowych poprzez adsorpcję ujemnie naładowanych białek do dodatnio naładowanej powierzchni. To ostatecznie prowadzi do uwolnienia RNA, które samo w sobie nie stanowi zagrożenia infekcji.

Badania wykazały, że po wielokrotnym płukaniu lub myciu tkaniny potraktowanej technologią Livinguard (tkaniny dotychczas przebadane) zachowują swoje właściwości bez zjawiska wypłukiwania. Brak wypłukiwania jest najważniejszym powodem, dla którego właściwości przeciwdrobnoustrojowe są tak trwałe a zarazem tak bezpieczne dla skóry.

Czy naprawdę zabijamy wirusy?

Proszę zaznajomić się z szczegółowym wyjaśnieniem naukowym i technologicznym znajdującym się powyżej.

Livingard posiada dwie podstawowe platformy technologiczne: Livinguard Antiviral Technology (technologia antywirusowa Livinguard) oraz Livinguard Antibacterial Technology (technologia antybakteryjna Livinguard). Różnią się one stężeniem oraz mocą ładunków. Technologia antywirusowa jest skuteczniejsza w zwalczaniu mniejszych wirusów oraz w zwalczaniu bakterii.

Technologia antywirusowa Livinguard (Livinguard Antiviral Technology) została skutecznie przebadana w ciągu 5 lat w różnych zastosowaniach. Badania przeprowadzone przez Szwajcarski Instytut Federalny Ochrony NBC oraz laboratorium NSF International, wykazały dezaktywację wirusa grypy typu A, wirusa żółtej gorączki, rotawirusa, poliowirusa, fagów MS2 oraz kolifagów FR. Efektywność działania antywirusowego wynosi średnio >99,9%, a w niektórych przypadkach osiąga nawet >99,9999%, przy niezrównanej szybkości dezaktywacji oraz trwałości działania. 

Natomiast najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Freie w Berlinie (Niemcy) oraz Uniwersytecie w Arizonie (USA) potwierdziły, że materiał  chroniony technologią Livinguard dezaktywuje ponad 99% koronawirusa.

Należy pamiętać, że ponieważ wirusy nie są teoretycznie „żywe” gdy znajdują się poza organizmem żywiciela, nie mogą zostać „zabite”. Mogą natomiast zostać dezaktywowane i unieszkodliwiane.

Czy maski Fine Guard zostały przebadane?

Maski Fine Guard zostały przebadane pod kątem efektywności filtracji oraz skuteczności działania przeciwdrobnoustrojowego w wielu niezależnych laboratoriach na całym świecie. Badania w laboratorium SITRA potwierdziły skuteczność filtrów N95. Efektywność przeciwwirusowa technologii Livinguard została przebadana zarówno w laboratorium BioTech Services Labs (BTS) jak i prestiżowym laboratorium NSF, które jest częścią University of Michigan i które jest odpowiedzialne za przeprowadzanie badań laboratoryjnych dla wojska amerykańskiego. Maska Fine Guard jest też jedyną maską ochronną polecaną przez Medical Wellness Association. Maska uzyskała certyfikację wyrobu medycznego w wielu krajach na całym świecie.

Czy technologia ta jest bezpieczna dla skóry i dla dzieci?

Tak, technologia Livinguard została poddana kompleksowym badaniom pod kątem bezpieczeństwa skóry w Product Safety Labs w Nowym Jorku zgodnie z amerykańskimi standardami EPA oraz w Instytucie Hohenstein w Niemczech zgodnie z normami europejskimi.

Informacje zaczerpnięte z dokumentów, prezentacji oraz strony internetowej Livinguard.

Badania i certyfikaty

Badania technologii Livinguard w Freie Universität Berlin

Badania technologii Livinguard na Uniwesytecie w Arizonie

Certyfikacja biokompatybilność:HYGCEN - Austria